DK DUKKAN

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

TARİH: …/…/20.. ; saat: …:…

1.TARAFLAR

İşbu üyelik sözleşmesi (“Sözleşme”) Satıcı ile Müşteri arasında aşağıdaki hüküm ve şartlarda akdedilmiş olup Sözleşme içinde Satıcı ile Müşteri ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

1.1. Satıcı Bilgileri:

Ticaret Unvanı           : MEZURA SAĞLIK BESLENME DAN. HİZ. LTD. ŞTİ

Adresi                         : BEBEK MAH. CEVDETPAŞA CAD. RÜYA APT.

   NO3/1 BEŞİKTAŞ

İletişim Bilgisi           : 08503073334

E-posta Adresi           : [email protected]

Mersis No                   : 0620-0421-5100-0012

1.2. Müşteri Bilgileri:

Ad Soyadı                  :

Adres                          :

İletişim Bilgisi           :

E-posta Adresi           :

 

2.SÖZLEŞME’NİN KURULMASI VE KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Satıcı’nın sahibi olduğu www.dkdukkan.com adresli web sayfası’na/aplikasyona Müşteri’nin üye olması ve bu kapsamda Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Müşteri, web sayfası/aplikasyon üzerinde kendisinden istenilen bilgileri girmek ve aynı ortam üzerinde bulunan “Üye Ol” butonuna basmak suretiyle girmiş olduğu bilgilerin Satıcı ile paylaşılacağını, bu kapsamda işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda  kurulması suretiyle üyelik işleminin oluşturulacağını ve işbu Sözleşme’nin içeriğini kabul etmiş olacağını beyan ve kabul etmektedir.

3.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.Müşteri, www.dkdukkan.com adresli web sayfası’nda/aplikasyonda kendisinden istenilen bilgileri girmek ve üye ol butonuna basmak suretiyle üyelik işlemini gerçekleştirir.

3.2.Müşteri, üyelik işlemini gerçekleştirirken, T.C. mevzuatı anlamında üyelik işlemini yapmaya ehil ve 18 yaşından büyük olduğunu, üyelik için girdiği bilgilerin kendisine ait, doğru ve güncel olduğunu, bilgilerin değişmesi halinde bu bilgileri güncelleyeceğini bu anlamda tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu, buna aykırılık halinde Satıcı nezdinde herhangi bir zarar oluşması halinde bu zarardan sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

3.3.Müşteri, üyelik işleminin gerçekleştirilmesi akabinde oluşturulan ve üyelik hesabına girişi sağlayan “kullanıcı adı (veya e-posta adresi)” ile “şifre” bilgisini Sözleşme dışı 3. bir kişi ile paylaşmayacağını, üyelik hesabının devretmeyeceğini, başkasına kullandırtmayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelik hesabında bulunan ve/veya bu hesap vasıtasıyla erişilen ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın “ad, soyadı, iletişim bilgisi, sipariş bilgileri, kullanıcı adı ve şifresi” vb. her türlü bilginin gizliliği tümüyle Müşteri’nin sorumluluğundadır.

3.4.Müşteri, kullanıcı adı ve şifresi ile girilen kendisine özgülenmiş hesap vasıtasıyla yapılan her türlü işlemin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, iade işlemi gerçekleştirilmesi halinde iadeye ilişkin Satıcıya sağlanmış hesap/kart bilgisine yapılan iade ödemesinin Satıcı’nın bu konudaki sorumluluğunu sona erdirdiğini, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine (Müşteriye) ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Müşteri’ye ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen bu bilgilerinin Müşteri dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Müşteri, Satıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Müşteri sorumlu olacaktır.

3.5.Müşteri, web sayfası/aplikasyon üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerde T.C. mevzuatına, işbu Sözleşmeye, web sayfası/aplikasyon üzerinde yer alan diğer kurallara  uygun hareket edeceğini, bu anlamda davranışlarına ilişkin tüm hukuki ve ceza-i sorumluluğun kendisinde olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

3.6.Müşteri’ye üyelik işlemleri akabinde yapabileceği satın alımlara dair cayma/iade prosedürleri ile Satıcı ile iletişime geçilmek üzere iletişim bilgisi imkanları gerek işbu Sözleşme’de gerek web sayfası/aplikasyon üzerinde ve gerekse satın alım halinde ön bilgilendirme formu ile mesafeli satış sözleşmesi üzerinde sunulmuştur. Bu anlamda, herhangi bir talep veya şikayeti olması halinde bu yolları kullanabileceğini ve Satıcı ile iletişime geçebileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Müşteri, sosyal medya dahil basılı veya dijital ortamlardan Satıcı aleyhine yapacağı yorumların sorumluluğunun tümüyle kendi üzerinde olduğunu, bu anlamda ilgili davranışlar nedeniyle Satıcı nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını bilmekte ve kabul etmektedir.

3.7.Satıcı, Müşteri tarafından kendisiyle paylaşılan ve/veya Müşteri’nin siparişlerine ilişkin her türlü bilgiyi siparişin ifası için birlikte çalışılan 3. kişiler ile ve taleple sınırlı olarak yetkili makamlar ile paylaşabilecektir.

3.8.Satıcı, tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere ve herhangi bir sebep göstermeksizin üyelik başvurularını reddedebilir, üyelik için ek koşullar tayin edebilir veya mevcut bir üyeliği sonlandırabilir.  

3.9.Müşteri, Satıcı’nın sahibi olduğu web sayfasına/aplikasyona, bu web sayfası üzerinde işleyen yazılıma, bu web sayfası/aplikasyon ile bağlantılı servis sağlayıcısı dahil herhangi bir 3. kişiye, Satıcı’nın veya 3. bir kişinin sahibi olduğu platform ve internet mecralarına herhangi bir şekilde zarar verecek, hasar verecek, değiştirecek, erişimi engelleyecek müdahalelerde bulunmayacağını, virüsler gibi programlar yüklemeyeceğini, başkalarının Satıcı’nın hizmetlerinden yararlanmasına engel olabilecek bir işlem ve eylemde bulunmayacağını, virüs, casus yazılım vb. zararlı bir yazılım yüklemeyeceğini veya yüklenmesine sebebiyet vermeyeceğini, Satıcı’nın web sayfasına/aplikasyona suç teşkil etsin/etmesin herhangi bir başka web sayfası veya mecraya bağlantılar vermeyeceğini, köprü kurmayacağını, yönlendirme yapmayacağını, Sözleşme dışı bir başka üyenin hesap bilgilerine erişim sağlamaya çalışmayacağını, Satıcı’nın web sayfası ile uygulamalarını kendisi veya bir başka kişi için veri tabanı olarak yahut rehberler yaratmak için kullanmayacağını, sahte hesaplar açmayacağını, web sayfasına robot gibi otomatik yöntemlerle giriş yapmayacağını beyan ve kabul etmekte olup aksi yöndeki davranışlardan kaynaklı tüm hukuki ve ceza-i sorumluluğun tümüyle kendinde olduğunu ve bu sebeplerle Satıcı nezdinde oluşacak her türlü zarardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. 

3.10. Satıcı, dilerse herhangi bir sebep göstermeksizin sahibi olduğu web sayfasını/aplikasyonu kısmen veya tamamen, kalıcı veya geçici olarak kullanıma kapayabilir, dilediği gibi web sayfası, sipariş ekranı ve web sayfası/aplikasyon üzerinden sunulan her türlü ürün, hizmet, fiyat, ürün ve içerikte değişiklik yapabilir yahut bunları kaldırabilir. Stoklarda geçici veya kalıcı olarak ürün bulunmayabilir. Yeni ürünler eklenebilir ve/veya ürünler satıştan kaldırılabilir.

3.11.Müşteri, Satıcı tarafından sunulan hizmetin aksaması, kesilmesi, bilgilerin silinmesi, kayıplar, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası web sayfasının/aplikasyonun kısmen ya da tamamen çalışmaması gibi durumlardan ötürü doğabilecek zararlardan yahut web sayfasına/aplikasyona giriş yapılması nedeniyle Müşteri donanım ve yazılımlarında yaşanabilecek sorun  ve zararlardan Satıcı’yı sorumlu tutmayacağını bu yönüyle yegane sorumluluğun kendisinde olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. Yine Satıcı, kendi kontrolünde olmayan 3. kişilerin web sayfalarına, mobil uygulamalarına, sosyal medya mecralarına vb. ortam ve platformlara yönlendirme olması halinde, buralara yapılan bağlantılardan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

3.12.Satıcı, üyelik halinde, Müşteriye kendisine özgülenmiş ayar ve içeriğini kontrol edebileceği ve bu konularda bilgi edinebileceği “hesap ayarları, sipariş ekranı, iade talepleri ekranı, alışveriş sepeti ekranı, destek talepleri, adres defteri, üyelik bilgileri, Müşteri tarafından seçim yapılabilecek favori ürünler ile istek listesi, fiyat alarm ve stok alarm listesi, para/puan/hediye çeki ekranı, cari ödeme ve buna ilişkin raporların” sunulduğu bir platforma erişim imkanı tanımaktadır. Müşteri, bu ekranların kısmen veya tamamen, kalıcı veya geçici olarak erişime kapatılabileceği, ekran şekillerinde değişiklik yapılabileceği ve web sayfasının/aplikasyonun bir kısmında yahut tümünde güncellemeler/değişiklikler yapılabileceği, yapılan güncellemeler/değişiklikler sonucunda web sayfasının/aplikasyonun kendi cihazında kısmen veya tamamen çalışmayabileceği hususunu bilmekte ve kabul etmektedir.

4.GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

4.1.Üyelik sebebiyle “Müşteri tarafından girilen ve/veya sipariş nedeniyle oluşturulan bilgiler ve kayıtlar” ile Satıcı tarafından sayılanlarla sınırlı olmaksızın Müşteri ile paylaşılan “ad-soyadı, e-posta adresi, telefon numarası vb. bilgiler” genel itibariyle gizli bilgi sayılmakta olup Taraflar bu bilgileri 3. kişiler ile paylaşmayacaktır.

4.2.Müşteri, Satıcının gizli bilgileri yetkili makam ve kurumlar ile paylaşabileceğini, yine sipariş konusu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi adına beraber çalışılan 3. kişiler ile paylaşılabileceğini, yine sipariş konusu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi adına beraber çalışılan 3. kişiler ile paylaşılabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Bu bilgilerin 6698s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel veri niteliğinde olduğu durumlarda ise bilgilerin kullanılması ve paylaşılması hakkında detaylı bilgi Müşteriye sunulan aydınlatma metninde yer almaktadır.   

4.3.Aşağıda yer alan haller Satıcı açısından gizli bilginin istisnasıdır:

 

5.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1.Web sitesi/aplikasyon üzerinde yer alan ve/veya Satıcı tarafından sunulan hizmet ve ürün satışı kapsamında, ürünlerin üzerinde şişe ve ambalajında, ürünlerin içeriğine ilişkin formüller dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü logo, know-how, iş modeli,  marka, isimler, ticaret unvanları, ticari bilgiler, slogan ve söylemler, çizimler, resimler, web sayfası üzerinde yer alan veri tabanı ve içeriği ile yapısı, HTML ve CSS dosyaları yazılım kütüphaneleri, ara yüzler, görsel tasarımlar, grafikler, resimler, metinler, nesne kodları, modüller, akış programları, yapı programları, bilgisayar emir dizgeleri ve hazırlık çalışmaları/tasarımları, algoritmalar, mikrokodlar, bilişim sistemleri, bulut bilişim sistemleri, buluşlar, imge, metin, tasarımlar, web sayfası içindeki ürün görsel ve bilgilerinin sunum şekilleri  ile her türlü yazılı, dijital, görsel belge, materyal, içeriğe ilişkin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının yegane sahibi Satıcıdır.

5.2.Satıcının web sayfası/aplikasyon üzerinde bulunan ve/veya satış olması halinde gönderilen ürünlerde bulunan hiçbir içerik ve materyal, önceden yazılı olarak izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz, dağıtılamaz, kullanılamaz, faydalanılamaz. Web sayfası veya içeriği başka bir internet sitesinde veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz.

5.3.Yukarıdakilere ek olarak Müşteri, aşağıda yer alan marka ve isimlerin yazılı izne sahip olmaksızın herhangi bir başka mecrada kullanmayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir:

-Dilara Koçak

-Dilara Koçak Online

-Dilara Koçakla İyi Yaşam

-Dilara Koçak İyi Yaşam

-Online Diyet Dilara Koçak

-İyi Yaşam

-Mezura

-DK

-DK Dükkan

-DK İyi Yaşam

-Dilara Acımış

6.DEVİR YASAĞI

Müşteri, Satıcı’nın yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’den doğan hak ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen bir başka 3. kişiye devredemez. Satıcı, hak ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen bir başka 3. kişiye, Müşterinin onayı aranmaksızın devredebilir.

7.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

7.1.İşbu Sözleşme belirsiz süreli olarak kurulmuş olup, Taraflardan biri Sözleşmeyi feshedene kadar veya yeni bir web sayfasında faaliyete devam etme durumu olmaksızın web sayfası kalıcı olarak kapatılana kadar yürürlükte kalacaktır.

7.2.Taraflar, Satıcı’nın işbu Sözleşmeyi herhangi bir sebep göstermeksizin ve karşı tarafa herhangi bir tazminat ödemeksizin derhal fesih hakkı olduğu hususunda mutabıklardır.

8.MUCBİR SEBEP

Ayaklanmalar, halk hareketleri,  mer-i mevzuatta değişiklik, hükümet hareketleri, tabi afetler, sabotaj, patlama, iç savaşlar, savaşlar, terör olayları, seferberlik ilanı, salgın hastalıklar gibi tarafların kontrolü dışındaki herhangi bir nedenden kaynaklanan, bu maddede yazılanlarla sınırlı olmayan ve Tarafların akdi yükümlülüklerini yerine getirmelerini imkansız hale getiren ve/veya bu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen sebepler mücbir sebeptir.

Taraflar, Covid-19 pandemi süreci ve etkilerinin Müşteri’nin ödeme yükümlülüğü açısından mücbir sebep teşkil etmediği hususunda mutabıklardır.

Mücbir sebepler, Satıcı’nın işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Satıcı ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin yahut satış olması halinde mesafeli satış sözleşmesinin bir ihlali olarak kabul edilemez.

9.BİLDİRİM

Müşteri, Satıcı’nın web sitesine/aplikasyona girmiş olduğu ve/veya daha sonra Satıcı ile paylaşmış olduğu sayılanlarla sınırlı olmaksızın e-posta adresi, adres bilgisi, cep telefonu vb. gibi yollar veya web sitesi/aplikasyon aracılığıyla kendisiyle iletişim kurabileceğini, kendisine bildirim ve pazarlama amacıyla iletiler yollayabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

 

10.SAİR HÜKÜMLER

10.1.Müşteri, Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile web sayfasına ilişkin kayıtların, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.2.Taraflar'dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklı bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesinin, söz konusu haktan feragat edildiği anlamına gelinmeyeceği veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyeceği hususu Tarafların kabulündedir.

10.3. İşbu Sözleşme Türk mevzuatına tabi olup çıkacak uyuşmazlıklara Türk mevzuatı uygulanacaktır. Taraflar arasında işbu Sözleşme sebebiyle uyuşmazlık çıkması durumunda, uyuşmazlıkların hallinde İstanbul (Merkez) Adliyesi mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

İşbu Sözleşme, 10 ana maddeden ibaret olup, Satıcı tarafından www.dkdukkan.com adresli web sayfası üzerinden Müşteri’ye sunulmuş ve Müşteri tarafından elektronik ortamda Sözleşme yanındaki kutucuk işaretlenip “üye ol” butonuna basılmak suretiyle onaylandığı an yürürlüğe girmiştir.

 

 

SATICI                                                                                 MÜŞTERİ